사신 μ†Œλ…„ - μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ†Œλ…„ 사신 μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

","Bard's ultimate, Tempered Fate, affects allies, enemies, monsters, and turrets alike.

  • cloudfront.

  • akamaized.

μ‚¬μ‹ μ†Œλ…„

png? akamaized.

  • Hitting enemies with basic attacks lowers the cooldown of this skill and refreshes the resistance boost.

  • It will fall directly on him, or just to the right or left.
2022 www.soulswipe.com